DeFi มาแรงที่คุณไม่ควรพลาด Yearn Finance

DeFi มาแรงที่คุณไม่ควรพลาด Yearn Finance Decentralized Finance หรือ DeFi คือระบบการเงินรูปแบบใหม่ ที่ให้เราทำธุรกรรมทางการเงินได้ โดยที่ไม่มีตัวกลางอย่างสถาบันการเงินหรือธนาคารมาควบคุมดูแลการทำธุรกรรมของเรา ทำให้ผู้ใช้งานมีอิสระมากขึ้น และมีความโปร่งใส่ด้วยระบบ Blockchain อย่างที่เราได้เล่าให้ฟังไปแล้วในบทความที่ผ่านมา

ซึ่งในบทความนี้เราเลยอยากมาให้ข้อมูล Insight ของเหรียญที่ทำงานบนระบบ DeFi หรือเรียกได้ว่าเป็น DeFi Token ที่คุณสามารถลงทุนได้บน Zipmex ซึ่งก็คือ Yearn Finance หรือ YFI พร้อมรายละเอียดเชิงลึกแบบจัดเต็ม ให้คุณรู้ครบ พร้อมลงทุนเลย

Yearn Finance คืออะไร
Yearn Finance คือ Decentralized finance หรือ DeFi เป็นประเภทหนึ่งที่ถูกสร้างบนเครือข่ายของ Ethereum Blockchain ซึ่ง Yearn นั้นเป็นผู้ให้บริการ Yield Farming, Lending, Cover เป็นต้น โดยให้ผู้ที่สนใจเข้ามาใช้บริการจะต้องทำการฝากเหรียญคริปโตเคอร์เรนซีเพื่อที่จะได้รับผลตอบแทนจากการฝาก

ลักษณะของการบริหารจัดการของ DeFi จะเป็นการเขียนกำหนดคำสั่งในรูปแบบอัตโนมัติ ซึ่งมีคุณสมบัติในการบริหารเลือกสรรกลุ่ม DeFi Protocol ภายใน Ethereum Blockchain ที่ให้ผลตอบแทนที่มากสุด ณ ช่วงเวลานั้น (กันยายน 2020)ในการนำเหรียญคริปโทเคอร์เรนซีที่มีอยู่ไปสร้างให้เกิดผลตอบแทน

จาก DeFi สู่ Yearn Finance
Andre Cronje ผู้ก่อตั้ง Yearn Finance เริ่มต้นจากการเป็นนักลงทุนที่ทำการลงทุนกับกลุ่ม DeFi ในรูปแบบของ Yield Farming ซึ่งทุก ๆ วัน Andre จะต้องมานั่งหน้าคอมพิวเตอร์เพื่อทำการค้นหา DeFi Protocol ต่าง ๆ ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีสุดเพื่อทำการฝากเหรียญเข้าไปให้ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าตลอดในทุกๆวัน จนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งเขาได้เกิดคำถามขึ้นมาว่าทำไมเราไม่สร้างอะไรบางอย่างที่จะเข้ามาช่วยเหลือในการบริหารจัดการ ในการคัดเลือก DeFi Protocol แทน ซึ่งจะช่วยในตัวเขานั้นออกมาจากวังวนนั้นได้ จนเป็นที่มาของแนวคิด Yearn Finance

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของ Yearn Finance

Vault หรือ yVault
เป็นจุดเด่นหนึ่งของทาง Yearn ที่ได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลาม ลักษณะของ Vault นั้นจะเป็น Pool ที่ได้ทำการรวบรวมเหรียญคริปโตเคอร์เรนซีที่ถูกฝากไว้เพื่อที่จะได้ทำการบริหารต่อในการสร้างผลตอบให้แก่ผู้ฝาก โดย Vault นี้จะถูกบริหารจัดการจาก Controller ซึ่งจะคอยออกคำสั่งในรูปแบบระบบ Automated Strategies (Strategies นี้จะได้รับความเห็นชอบจากทาง Yearn Community เรียบร้อยแล้ว) ภายในกระบวนการจะเป็นการนำเหรียญที่ฝากเข้าไปลงทุนกลุ่ม DeFi protocol ประเภทต่าง ๆ เช่น Liquidity Provider, Providing Collateral Loan, Yield Farming เป็นต้น เพื่อที่จะสร้างผลตอบแทนจาก DeFi นั้นอย่างเหมาะสมและนอกจากนั้นระบบทำกำไรจากผลตอบแทนครั้งนั้นเข้าไปทำการทบต้นต่อไปอีกหลายๆรอบใน DeFi เพื่อที่จะสร้าง Return Rate ให้ได้มากที่สุดภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด

Earn หรือ yEarn
Product ที่มีลักษณะแบบ Finance Lending Aggregator ที่มีเป้าหมายในการมุ่งเน้นค้นหา DeFi Protocol ที่ให้ Yield สูงสุด ในช่วงเวลานั้น เพื่อจะนำ Stable coins (DAI, USDC, USDT, TUSD, sUSD, or wBTC) ไปลงทุนสำหรับการสร้างผลตอบแทนให้แก่ลูกค้า ยกตัวอย่างเช่น เราได้ทำการฝาก DAI ไว้หลังจากนั้นทางระบบ Earn จะทำการการจัดการผ่านทาง Smart Contract ในการเลือกเปรียบเทียบ Lending Pool ที่ให้ผลตอบแทนมากสุด ระหว่าง AAVE , dYdX และ Compound เป็นต้น เพื่อทำการฝากไว้ แต่ในกรณีที่อัตราผลตอบแทนใน DeFi นั้นเกิดเปลี่ยนแปลงไปทางระบบจะทำการสับเปลี่ยน Lending Pool เองโดยอัตโนมัติ ส่งผลให้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการฝาก Stable Coins ใน Earn นั้นจะได้รับผลตอบแทนอย่างเหมาะสม

Zap หรือ yZap
Product ในรูปแบบของฟังก์ชั่นในการแลกเปลี่ยนเหรียญได้โดยตรง ซึ่งทำให้เราสามารถประหยัดเวลาและลดค่า Gas ที่เกิดขึ้นในกระบวนการเข้าใช้บริการกับทาง Yearn ที่มีหลากหลายขั้นตอน ยกตัวอย่างเช่น เรามี ETH อยู่แต่ต้องการที่จะเข้าไปทำการฝาก ETH ใน Vault ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นที่ 1 เราต้องทำการเปลี่ยน ETH ให้อยู่ในรูปของ yTokens ก่อนนั้นคือ yETH
ขั้นที่ 2 กรบวนการนี้จะต้องให้ทาง Yearn ทำการ Approve ก่อน
ขั้นที่ 3 การนำ yETH เข้าไปฝากใน Vault