เวียดนามเตรียมคลายล็อกมากขึ้น ล้มแผน “โควิดเป็นศูนย์”

นายฝ่าม มิงห์ จิ๋งห์ นายกรัฐมนตรีเวียดนาม กล่าวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่า ที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 แห่งชาติ มีมติเห็นชอบร่วมกัน ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การบริหารจาก “ยุทธศาสตร์โควิดเป็นศูนย์” เป็นการ “ปรับตัวด้วยความปลอดภัยและยืดหยุ่น และการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ” ต่อสถานการณ์โรคระบาดครั้งนี้

เบื้องต้น นายจิ๋งห์กำหนดช่วงเวลา “ภายในวันที่ 30 ก.ย.นี้” ในการกำหนดมาตรการให้ “ชุมชนที่ปลอดภัย” สามารถลดระดับความเข้มงวดของมาตรการควบคุมทางสังคม กลับมาเปิดเศรษฐกิจและดำเนินกิจกรรมทางสังคมได้มากขึ้น “ภายใต้แนวทางวิถีชีวิตใหม่”

อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีของเวียดนามเน้นย้ำว่า ทุกฝ่ายต้องตระหนักอยู่เสมอว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย เพียงแต่รัฐบาลอนุญาตให้ “มีการปิดกั้นน้อยลงภายใต้ความปลอดภัย” เท่านั้น

มติดังกล่าวเกิดขึ้นในเวลาเดียวกับที่ กระทรวงการวางแผนและการลงทุนของเวียดนาม ปรับลดแนวโน้มการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ( จีดีพี ) ในปีนี้ จาก 6.5% ลงมาอยู่ที่ระหว่าง 3.5%-4.0%

ปัจจุบัน เวียดนามมีสถิติผู้ป่วยสะสมจากโรคโควิด-19 อย่างน้อย 756,689 คน เพิ่มขึ้น 10,011 คน เสียชีวิตสะสมอย่างน้อย 18,584 ราย เพิ่มขึ้น 184 ราย และหายป่วยแล้ว 527,926 คน