เมดินาเมืองโบราณของเฟซตั้งอยู่บนเนินเขาหิน

เมดินาโบราณของเฟซตั้งอยู่บนเนินเขาหินเกือบ 300 กม. ทางตะวันออกเฉียงเหนือของคาซาบลังกา ฉายแสงแห่งจิตวิญญาณ เปล่งประกายราวกับมีแสงสว่างจากภายใน เฟซก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 9 ยังเป็นเมืองเก่าที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีที่สุดของโมร็อกโก ด้วยอาคารหลายหลังที่มีอายุย้อนไปถึงศตวรรษที่ 13 และ 14 จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่เมดินา

ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี 2524 ผู้มาเยือนมองดูประตูสีทองของดาร์ เอล-มัคเซน พระราชวังซึ่งสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 และครอบคลุมพื้นที่กว่า 40 เฮกตาร์ของเมดินา กำแพงขนาดใหญ่ สร้างขึ้นเพื่อป้องกันเมดินาจากการถูกโจมตี โดยทอดยาวไปรอบเมืองเก่า 8 กม. ซึ่งห้ามไม่ให้มีการสัญจรด้วยเครื่องยนต์ เมดินาเป็นหนึ่งในเขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ห้ามรถยนต์