เด็กจำนวนมากประสบกับการกลั่นแกล้งที่เกี่ยวข้องกับการแพ้อาหาร

การใช้ชีวิตร่วมกับการแพ้อาหารอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตประจำวันของเด็ก การจำกัดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมไปจนถึงการได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างจากคนอื่น การวิจัยนี้บ่งชี้ว่าเด็กจำนวนมากประสบกับการกลั่นแกล้งที่เกี่ยวข้องกับการแพ้อาหาร การให้เด็กที่แพ้อาหารมีการประเมินแบบหลายคำถามให้ภาพที่แม่นยำยิ่งขึ้นเกี่ยวกับขนาดและขอบเขตของปัญหา

เมื่อถามคำถามง่ายๆ ว่า “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” เกี่ยวกับการกลั่นแกล้งที่เกี่ยวข้องกับการแพ้อาหาร เด็ก 17% บอกว่าพวกเขาเคยถูกรังแก แกล้ง หรือรังแกเกี่ยวกับการแพ้อาหาร แต่เมื่อถูกขอให้ตอบรายการพฤติกรรมการตกเป็นเหยื่อหลายรายการ จำนวนนั้นก็เพิ่มขึ้นเป็น 31% มีเพียง 12% ของผู้ปกครองที่รายงานว่าทราบเรื่องนี้ รายงานการกลั่นแกล้งมีตั้งแต่การพูดล้อเลียนหรือวิพากษ์วิจารณ์ ไปจนถึงการกระทำที่เปิดเผยมากขึ้น เช่น โบกมือให้สารก่อภูมิแพ้บนใบหน้าหรือใส่ในอาหารโดยเจตนา นักวิจัยกล่าวว่าการระบุวิธีการประเมินที่ถูกต้องสำหรับปัญหานี้เป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นเด็กๆ จะได้รับความช่วยเหลือที่ต้องการ การกลั่นแกล้งที่เกี่ยวข้องกับการแพ้อาหารอาจส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของเด็ก ด้วยการใช้การประเมินที่ครอบคลุมมากขึ้น เราพบว่าเด็กที่แพ้อาหารถูกรังแกมากกว่าที่รายงานในตอนแรก และผู้ปกครองอาจไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้