วิธีการทำแผนที่สมองให้แสงสว่างในการรักษาอาการทางจิตเวช

ความก้าวหน้าที่สำคัญในการเชื่อมโยงความคลาดเคลื่อนในวงจรสมองเฉพาะกับภาวะทางจิตเวช เช่น ภาวะซึมเศร้า อย่างไรก็ตาม ยังคงเป็นเรื่องยากที่จะพิสูจน์ว่าความเสียหายที่เกิดกับวงจรเหล่านี้ทำให้เกิดอาการได้เอง และการกำหนดเป้าหมายพวกเขาด้วยการบำบัดสามารถช่วยผู้ป่วยได้ วิธีการสร้างแผนที่สมองแบบใหม่ที่อาจช่วยให้กระจ่าง

ด้วยการผสานชุดข้อมูลรอยโรคในสมองกับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการรักษาสองแบบ ได้แก่ การกระตุ้นสมองส่วนลึกและการกระตุ้นด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าผ่านกะโหลกศีรษะ สาเหตุของสภาวะทางจิตเวชที่หลากหลายและระบุสถานที่กระตุ้นที่มีแนวโน้มว่าจะกำหนดเป้าหมายในการรักษา นี่เป็นเทคนิคใหม่ที่ใช้ข้อมูลที่มีอยู่เกี่ยวกับผู้ป่วยที่มีความเสียหายของสมองเพื่อพัฒนาเป้าหมายการรักษาใหม่สำหรับผู้ป่วยในโลกแห่งความเป็นจริงที่มีอาการคล้ายคลึงกัน โดยหลักการแล้ว วิธีนี้ควรเปิดประตูระบายน้ำให้นักวิจัยศึกษาอาการที่เกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือดสมองหรือสมอง เพื่อหาเป้าหมายการรักษาใหม่สำหรับผู้ที่มีอาการเดียวกันโดยไม่มีความเสียหายต่อสมอง แนวทางของพวกเขาโดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าและโรคพาร์กินสัน ซึ่งทั้งสองอย่างนี้มีความเกี่ยวข้องกับรอยโรคในสมองที่ชัดเจนอยู่แล้ว และมักได้รับการรักษาด้วย DBS และ TMS พวกเขารวมตำแหน่งและการเชื่อมต่อของรอยโรคในสมอง 461 แห่ง ไซต์ DBS 101 แห่ง และไซต์ TMS 151 แห่ง และเปรียบเทียบผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้า ผู้ป่วยที่มีอาการซึมเศร้าดีขึ้น และผู้ป่วยที่ไม่มีอารมณ์เปลี่ยนแปลง โดยใช้วิธีนี้ พวกเขาระบุวงจรสมองที่เป็นเป้าหมายการรักษาที่มีประสิทธิภาพสำหรับการบำบัดด้วยการกระตุ้นสมองทั้งแบบรุกรานและไม่รุกราน การศึกษายังระบุด้วยว่าผลการกระตุ้นสมองไม่แตกต่างกันตามเทคนิคที่ใช้ DBS กับ TMS แต่ตามวงจรที่เป็นเป้าหมาย