ฝรั่งเศสเชิญพลเมืองกลุ่มเปราะบางในไทยฉีดวัคซีนโควิด

รัฐบาลฝรั่งเศสขอให้พลเมืองอายุตั้งแต่ 55 ปี ในประเทศไทย ลงนามกับสถานเอกอัครราชทูตในกรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสได้ดำเนินการ ตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้ชุมชนฝรั่งเศสในไทยได้มีทางเลือกในการเข้ารับการฉีดวัคซีนเท่าที่จะสามารถดำเนินการได้ โดยปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมายและทางการขนส่ง

เป็นเวลาหลายสัปดาห์ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ดำเนินการขออนุญาตอย่างเป็นทางการจากทางการไทย เพื่อจัดโครงการฉีดวัคซีนให้แก่ชุมชนฝรั่งเศสในประเทศไทย โดยปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ขณะนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับอนุญาตจากทางการไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้เริ่มดำเนินโครงการฉีดวัคซีนดังกล่าวทั่วประเทศซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน โดยผู้ที่จะได้รับการฉีดวัคซีนในเบื้องต้น จะเป็นบุคคลกลุ่มเปราะบางที่สุดในชุมชนฝรั่งเศส

การดำเนินการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในครั้งนี้ จะช่วยให้บุคคลผู้สูงอายุ ซึ่งมีข้อจำกัดในการเดินทาง และมีความเปราะบางมากที่สุดสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีน ที่ได้รับการรับรองทั้งในประเทศฝรั่งเศสและประเทศไทย
 
สำหรับวัคซีนที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับจากทางการฝรั่งเศสในขณะนี้ คือ วัคซีนแจนส์เซน (Janssen) ของจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (Johnson & Johnson) ซึ่งปัจจุบันกำหนดให้ฉีดเฉพาะบุคคลที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป และมีข้อดีคือ เป็นวัคซีนที่ฉีดเพียงเข็มเดียว โดยปัจจุบัน ทางการสาธารณสุขฝรั่งเศสกำหนดให้ใช้วัคซีนชนิดดังกล่าว กับชาวฝรั่งเศสที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไปเท่านั้น