ผลิตยาปฏิชีวนะชนิดใหม่เพื่อใช้ในทางการแพทย์

การรักษาภาวะติดเชื้อรุนแรงที่เกิดจากแบคทีเรียก่อโรคต้องอาศัยยาปฏิชีวนะทางเลือกสุดท้าย แต่การดื้อยาที่ได้รับการรับรองทางคลินิกส่วนใหญ่เพิ่มขึ้น ทำให้ผู้ป่วยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ วิธีที่เซลล์แบคทีเรียปรับตัวและต่อต้านยาต้านจุลชีพ องค์การอนามัยโลกระบุว่าการดื้อยาปฏิชีวนะเป็นหนึ่งในภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดต่อสุขภาพของโลกความมั่นคงด้านอาหาร

และการพัฒนาด้วยจำนวนการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ซึ่งรวมถึงโรคปอดบวม วัณโรค โรคหนองใน และเชื้อซัลโมเนลโลซิส ซึ่งยากต่อการรักษาเป็นยาปฏิชีวนะที่ใช้รักษา มีประสิทธิภาพน้อยลง นักวิจัยเตือนการดื้อยาปฏิชีวนะทำให้ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนานขึ้น ค่ารักษาพยาบาลสูงขึ้น และอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น ทั่วโลกมีการระบุและผลิตยาปฏิชีวนะชนิดใหม่น้อยลงเพื่อใช้ในทางการแพทย์ และสิ่งนี้ประกอบกับการดื้อยาปฏิชีวนะที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งพบได้ในแบคทีเรียสายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อ ถ้าเราเข้าใจกลไกของแบคทีเรียเช่นนี้ เราก็สามารถใช้วิธีการรักษาใหม่ๆ ในการรักษาผู้ป่วยได้ โดยเฉพาะผู้ที่ติดเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อยาหลายชนิด