ประชากรจีนแทบไม่เพิ่ม นับตั้งแต่เลิกนโยบายลูกคนเดียว

รัฐบาลจีนเปิดเผยผลการสำรวจสำมะโนประชากรในรอบ 1 ทศวรรษล่าสุด พบว่าอยู่ที่ “ประมาณ 1,412 ล้านคน” เพิ่มขึ้นน้อยมาก นับตั้งแต่มีการยุตินโยบายลูกคนเดียว เมื่อปี 2558

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 11 พ.ค. ว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนเผยแพร่รายงานผลการสำรวจสำมะโนประชากรที่จัดทำทุก 10 ปี และการรวบรวมข้อมูลครั้งล่าสุดนับเป็นครั้งที่ 7 จัดทำระหว่างเดือนน พ.ย. – ธ.ค.ปีที่แล้ว ว่าจำนวนประชากรของจีนเมื่อสิ้นสุดปี 2563 มีจำนวนประมาณ 1,412 ล้านคน เพิ่มขึ้นประมาณ 72 ล้านคน คิดเป็นประมาณ 0.53% เมื่อเทียบกับการสำรวจเมื่อ 1 ทศวรรษก่อนหน้า คือจนสิ้นสุดปี 2553 ซึ่งสถิติประชากร ณ เวลานั้น มีจำนวนประมาณ 1,340 ล้านคน
 
ทั้งนี้ เมื่อจำแนกสถิติเป็นรายปีพบว่า จำนวนประชากรของจีนในรอบ 10 ปีล่าสุด เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยปีละ 0.53% ลดลง 0.04% เมื่อเทียบกับเมื่อ 10 ปีก่อนหน้านั้น ขณะเดียวกัน ผลการสำรวจสำมะโนประชากรของจีนครั้งล่าสุดบ่งชี้การไม่สามารถทำได้สำเร็จตามเป้าหมาย ที่กำหนดเมื่อปี 2559 ว่าต้องการเพิ่มจำนวนประชากรให้ได้ประมาณ 1,420 ล้านคน ภายในปี 2563

สำหรับการเปิดเผยจำนวนประชากรอย่างเป็นทางการครั้งนี้ แม้ยังคงบ่งชี้ว่า จีนเป็นประเทศมีจำนวนประชากรมากที่สุดในโลก อย่างไรก็ตาม การรายงานข้อมูลในรอบนี้ “ช้ากว่ากำหนดการที่ควรจะเป็น” ประมาณ 1 เดือน โดยไม่มีการให้เหตุผลที่ชัดเจน

อนึ่ง ทุกฝ่ายให้ความสนใจกับการสำรวจสำมะโนประชากรของจีนในรอบนี้เป็นพิเศษ เนื่องจากเกิดขึ้นหลังรัฐบาลปักกิ่งยกเลิกนโยบายลูกคนเดียว เมื่อปี 2558 หลังบังคับใช้อย่างเข้มงวดต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2522 และการที่จีนเป็นอีกหนึ่งประเทศขนาดใหญ่ ซึ่งกำลังเผชิญกับภาวะสังคมผู้สูงอายุด้วย เมื่อสถิติออกมาเป็นเช่นนี้ จึงมีความเป็นไปได้สูงมาก ที่รัฐบาลปักกิ่งจะออกมาตรการเพิ่มแรงจูงใจ ให้ประชาชนมีบุตรมากกว่า 1 หรือ 2 คน