ตัวควบคุมสำคัญของการทำงานของเซลล์ B และภูมิต้านทานผิดปกติ

ระบบภูมิคุ้มกันของเราควรจะปกป้องเราจากการบุกรุกของจุลินทรีย์จากภายนอก แต่บางครั้งมันก็เปลี่ยนความพยายามเข้าด้านใน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดโรคภูมิต้านตนเองได้ การดัดแปลง DNA ของเราโดยโปรตีนบางชนิดสามารถปกป้องเราจากโรคภูมิต้านตนเองได้และในทางกลับกัน การไม่มีโปรตีนเหล่านี้ปูทางไปสู่ภูมิคุ้มกันทำลายตนเองได้

ดีเอ็นเอประกอบด้วยข้อมูลทั้งหมดที่เซลล์ในร่างกายของเราต้องการทำงานโดยให้รหัสเฉพาะเพื่อผลิตโปรตีนจำเพาะ อย่างไรก็ตาม DNA บางส่วนไม่สามารถเข้าถึงได้ในทุกเซลล์ตลอดเวลา การผลิตโปรตีนที่มีการควบคุมช่วยให้มั่นใจได้ว่าเซลล์และอวัยวะต่างๆ สามารถพัฒนาได้จากรหัสดีเอ็นเอเดียวกัน กลไกการกำกับดูแลที่สำคัญคือการเติมกลับได้ (เมทิลเลชั่น) หรือการกำจัด (ดีเมทิลเลชั่น) ของพันธะเคมี ที่เรียกว่าหมู่เมทิล ไปยังส่วนของดีเอ็นเอ สิ่งนี้จะแก้ไขการอ่านค่าของส่วน DNA ดังกล่าว โปรตีนในตระกูล ten-11 translocation (Tet) เป็นที่ทราบกันดีว่า DNA demethylases ที่ลดการผลิตโปรตีนบางชนิดในเซลล์ภูมิคุ้มกัน วิธีการที่โปรตีนเทตมีบทบาทในการพัฒนาโรคภูมิต้านตนเองยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด จนถึงปัจจุบัน