จัดฉลอง 54 ปีก่อตั้งสมาคมอาเซียน

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยว่า เนื่องในวาระครบรอบ 54 ปี นับจากวันก่อตั้งสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียนและครบรอบ 6 ปีการก่อตั้งศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน รวมทั้งเพื่อเฉลิมฉลองการที่องค์การสหประชาชาติประกาศให้ปี พ.ศ.2564 เป็น “ปีสากลแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” วธ.โดยศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน

จึงจัดนิทรรศการและกิจกรรมภายใต้แนวคิด “เมืองสร้างสรรค์แห่งอาเซียน : ASEAN Creative Cities” ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องเมืองสร้างสรรค์ภายใต้เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกและสนับสนุนการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ระหว่างวันที่ 8 ส.ค.-31 ธ.ค.2564

เปิดงานวันที่ 8 ส.ค.ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ผ่าน Facebook Fanpage ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน มีกิจกรรม การแสดง การบรรยายและเสวนา “เส้นทางสู่เมืองสร้างสรรค์” นิทรรศการ “เมืองสร้างสรรค์แห่งอาเซียน” ที่มีเนื้อหาเผยแพร่คุณค่าความสำคัญของเมืองที่ได้รับการคัดเลือกจากยูเนสโกให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ในอาเซียนทั้ง 11 เมือง เป็นต้น.