กินีเป็นชาติแรกในแอฟริกาตะวันตก มีผู้เสียชีวิตจากโรคมาร์บัวร์ก

การพบผู้เสียชีวิตในกินี จากโรคมาร์บัวร์ก ( Marburg ) ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อไวรัสเฉียบพลันรุนแรง เกิดจากเชื้อไวรัสที่อยู่ในวงศ์ใกล้เคียงกับเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคอีโบลา ( Ebola )
ทั้งนี้ ดับเบิลยูเอชโอมองว่า ความน่าวิตกกังวลของการพบผู้เสียชีวิตจากโรคมาร์บัวร์กในกินีครั้งนี้ คือเป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการ ที่มีการพบผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าว ในภูมิภาคทางตะวันตกของทวีปแอฟริกา เนื่องจากนับตั้งแต่มีการยืนยันการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ของโรคมาร์บัวร์ก ที่เมืองมาร์บัวร์ก ทางตะวันตกของเยอรมนี เมื่อปี 2510 มีการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ตามมาอีก 12 ครั้ง ส่วนใหญ่อยู่ในภูมิภาคทางใต้และตะวันออกของทวีปแอฟริกา

ขณะเดียวกัน พื้นที่ซึ่งพบผู้เสียชีวิต ยังเป็นบริเวณเดียวกับที่กินี และประเทศเพื่อนบ้านอีกหลายแห่ง เผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคอีโบลา ระหว่างปี 2557-2559

ยิ่งไปกว่านั้น การยืนยันผู้เสียชีวิตจากโรคมาร์บัวร์กในกินี ซึ่งพบเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เกิดขึ้นเพียง 2 เดือน หลังกระทรวงสาธารณสุขของกินีประกาศเมื่อปลายเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา สิ้นสุดการแพร่ระบาดรอบล่าสุดของเชื้อไวรัสอีโบลา ที่เกิดขึ้นเมื่อเดือน ก.พ.ปีนี้ หลังไม่พบผู้ป่วยใหม่ภายในระยะเวลา 42 วัน หรือ 2 เท่าของระยะเวลาที่เชื้อโรคฟักตัว นับตั้งแต่วันรายงานสถิติผู้ป่วยครั้งล่าสุด โดยการแพร่ระบาดครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 12 ราย จากจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมทั้งสิ้น 16 คน

สำหรับโรคมาร์บัวร์กมีระยะการฟักตัวของเชื้อไวรัสประมาณ 5-9 วัน ส่วนเชื้อไวรัสอีโบลามีระยะเวลาฟักตัวตั้งแต่เพียง 24 ชั่วโมง จนถึง 21 วัน ส่วนอัตราการเสียชีวิตจากโรคมาร์บัวร์กอยู่ที่ระหว่าง 24-88% และประมาณ 25-90% สำหรับโรคอีโบลา