การอยู่รอดของมะเร็งปากมดลูกดีขึ้นโดยการกำหนดเป้าหมาย

ผู้หญิงที่เป็นมะเร็งปากมดลูกตอบสนองต่อการรักษาและเอาตัวรอดได้ดีเพียงใดนั้นสัมพันธ์กับระดับของโปรตีน 10 ตัวในเลือดซึ่งสัมพันธ์กับสถานะเซลล์ซอมบี้ ที่เรียกว่าความชราภาพ ระดับการปรับสภาพของโปรตีนเหล่านี้ในเลือดของสตรีชาวเปรู 565 คนที่เป็นมะเร็งปากมดลูกระยะที่ 2 และ 3 ซึ่งได้รับการรักษามาตรฐานของการฉายรังสีภายในที่เรียกว่าการฝังแร่

การฉายรังสีจากภายนอก หรือทั้งสองอย่าง พวกเขาพบว่าผู้หญิงที่มีโปรตีนในระดับต่ำที่หลั่งโดยเซลล์ในวัยชรามีอัตราการรอดชีวิตที่สูงกว่าผู้หญิงที่มีฟีโนไทป์ที่เกี่ยวข้องกับการชราภาพสูง การบำบัดด้วยการฝังแร่ฝังแร่ซึ่งฝังแหล่งกำเนิดรังสีไว้ใกล้กับปากมดลูก ช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยที่มีระดับ SASP เหล่านี้ในระดับสูง แต่มีผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อผู้ที่มีระดับต่ำ ผลลัพธ์เหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการเสื่อมสภาพของเซลล์เป็นปัจจัยกำหนดที่สำคัญสำหรับการอยู่รอดและการตอบสนองการรักษาในมะเร็งปากมดลูก และแนะนำว่าการบำบัดด้วยการลดความชราภาพอาจเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงผลการรักษาของมะเร็งปากมดลูก